Search

ICR a lansat trei apeluri pentru burse destinate cercetătorilor, arhitecților și profesioniștilor din diverse domenii

Foto: Eliza Craciunescu / Pexels

ICR a lansat trei apeluri pentru burse destinate cercetătorilor, arhitecților și profesioniștilor din diverse domenii

Institutul Cultural Român a lansat trei apeluri la candidaturi pentru bursele „Lucian Blaga”, „Woodrow Wilsonˮ și „Ion Mincu”, destinate cercetătorilor și arhitecților români, precum și profesioniștilor din diverse domenii. Persoanele interesate și eligibile pot trimite dosarele de candidatură, conform calendarului aferent fiecărei burse, la adresa de e-mail burse@icr.ro.

“Prin Programul de Burse, care cuprinde nouă burse distincte oferite anual de ICR unui număr de 25 de profesioniști din diverse domenii, Institutul Cultural Român sprijină efortul acestora de pregătire specializată, asigurând o comunicare permanentă între diferite platforme internaţionale care să susţină şi să valorifice rezultatele muncii acestora”, anunță ICR.

Bursele „Lucian Blagaˮ se adresează cercetătorilor români şi constă într-o subvenţie pentru un stagiu de 3 luni în vederea documentării şi cercetării ştiinţifice într-o instituţie culturală dintr-o altă ţară relevantă pentru cercetările propuse. Acest program este dedicat schimburilor academice, vizând doctoranzi şi/sau cercetători consacraţi, care lucrează pe o temă de interes pentru cercetarea românească în directă legătură cu o altă temă mai largă ce presupune o perioadă de cercetare desfăşurată în mediul academic străin (universităţi, institute de cercetare, biblioteci etc.) din ţara care face obiectul cercetării candidaţilor, în vederea pregătirii lucrărilor de doctorat și/sau respectiv a lucrărilor de cercetare ce urmează a fi publicate. Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în domeniile arte vizuale, curatoriat şi critică de artă, muzeologie/muzeografie; muzică şi muzicologie; jurnalism; traduceri; arhitectură, urbanism şi design; literatură şi critică literară; patrimoniu cultural; management cultural; știinţe economice; științe umane și sociale; diplomaţie culturală; schimb cultural şi/sau ştiinţific.

Bursele „Woodrow Wilsonˮ se adresează cercetătorilor români și profesioniștilor din domenii precum istorie, politici publice, drept, ştiinţe politice şi administrative, relaţii internaţionale, afaceri europene, studii de securitate, educație, jurnalism, ştiinţe economice, care derulează proiecte de cercetare a căror finalitate se poate traduce în formularea de recomandări sau propuneri în domeniul politicilor publice.

Bursele „Ion Mincuˮ se acordă arhitecților români în vederea pregătirii lucrărilor științifice pe o temă relevantă pentru societatea academică românească, timp de două luni, în cadrul unor instituţii, atât din străinătate, cât și din România. Acest tip de bursă a fost inaugurat în anul 2013, având drept scop încurajarea absolvenţilor de arhitectură la nivel de masterat şi doctorat în domeniile acestora de activitate și perfecţionarea studiilor, timp de două luni, în cadrul unor instituţii de învăţământ şi cercetare prestigioase din Europa și din țară, alese de candidaţi în funcţie de proiectele de cercetare gândite în prealabil. Se acordă două burse anual, în valoare de 4.500 de euro fiecare. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti pe baza dosarelor de candidatură primite.

Între 19 și 28 februarie 2024, ICR va lansa alte trei burse, destinate cercetătorilor străini (3 beneficiari), traducătorilor profesioniști (5 beneficiari) și traducătorilor în formare (5 beneficiari), cu o valoare totală de 70.000 de euro.

Mai multe detalii și Regulamentul general: www.icr.ro/categorii/burse

Ultimele articole