Sursa: MNAR

MNAR, către Marcel Ciolacu: „Subfinanţarea şi lipsa acută de personal pun în pericol cel mai important patrimoniu de artă al ţării”

Consiliile științific și de administrație ale Muzeului Național de Artă al României (MNAR) reiterează și întărește pozițiile exprimate de ministrul culturii, Raluca Turcan, și alte instituții de artă și cultură privind consecințele grave pe care le va avea implementarea propunerilor de reducere a deficitului bugetar. 

Vezi mai jos scrisoarea completă:

Scrisoare deschisă domnului Marcel Ciolacu,

Prim-ministru al Guvernului României

Stimate domnule prim-ministru,

Consiliile științific și de administrație ale Muzeului Național de Artă al României (MNAR) își exprimă adeziunea și sprijinul pentru luările de poziție exprimate de ministrul culturii, doamna Raluca Turcan, de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, de Rețeaua Națională a Muzeelor cu privire la consecințele grave pe care le va avea implementarea prevederilor documentului de lucru privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, descentralizarea serviciilor publice, disciplină economico-financiară, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, asupra sectorului public cultural.

Activând în cel mai important muzeu de artă al țării ne-am confruntat și ne confruntăm și noi, ca și alte muzee, cu problemele specifice ale acestui domeniu, acumulate în ultimele trei decenii: subfinanțarea și lipsa acută de personal.

Acestea pun în pericol cel mai important patrimoniu de artă al țării sub aspectul lipsei personalului care ar trebui să asigure studierea, conservarea, restaurarea și securitatea operelor de artă, precum și realizarea activităților corespunzătoare valorificării patrimoniului de artă pe linie cultural-artistică și educativă.

Ca țară membră a Uniunii Europene evoluăm într-un mediu în care standardele de bune practici sunt la cote foarte înalte, la care legislația specifică din România a subscris și care instituie obligații ferme pentru instituțiile muzeale. La fel, apartenența noastră la organizația mondială Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM) ne obligă să activăm în conformitate cu anumite exigențe profesionale.

Cu toate acestea, alocările bugetare reduse, precum și restricțiile cu privire la angajarea personalului necesar din ultimii ani au subminat și subminează capacitatea MNAR de a atinge standardele calitative și cantitative necesare funcționării instituționale.

Măsurile preconizate ar diminua însă și mai mult capacitatea muzeului nostru și a altor muzee, cu care noi colaborăm la diverse proiecte, de a-și îndeplini misiunea într-un mediu cultural extins la nivelul întregii Uniuni Europene, și, prin efectele globalizării, la nivelul întregii lumi dar, înainte de orice, de îndeplinirea funcțiilor legale, derivate din obligațiile constituționale ale statului român de a asigura „protejarea și conservarea moștenirii culturale” – Constituția României, art. 33 alin. (3).

Prin urmare, este de datoria noastră profesională și de conștiință să vă semnalăm că patrimoniul cultural al țării noastre va fi și mai mult periclitat de preconizatele măsuri.

În mod cert, efectele vor fi drastic negative atât în plan național cât și pe plan internațional în condițiile în care o serie de proiecte sunt deja angajate pe termen scurt, mediu și lung.

În primul rând, patrimoniul național cultural, pe care generațiile de acum l-au moștenit și pe care sunt obligate să-l transmită generațiilor următoare, va avea de suferit prin neasigurarea personalului necesar care să asigure buna lui gestionare și prin dezorganizarea unui sistem cultural conceput să răspundă nevoilor sale reale.

Cu speranța că poziția noastră alături de instituțiile și organizațiile care semnalează cu detalii obiective, convingătoare, efectele negative ale preconizatelor măsuri, va avea ecoul anticipat, vă asigurăm domnule prim-ministru de întreaga noastră considerație.

Consiliul Științific

Consiliul de Administrație

ale Muzeului Național de Artă al României

Președinte,

Dr. Călin-Alexiu Stegerean

Director general