Search

Muzeul Antipa în anul 2023 – cifre, fapte, lecții

Sursa: Muzeul Antipa

Muzeul Antipa în anul 2023 – cifre, fapte, lecții

În 2023, Muzeul Antipa a atras 374.553 de vizitatori în expoziția permanentă; 30.227 participanți la 43 de proiecte educaționale, cu un total de 617 de activități; 170.771 de vizitatori la 3 expoziții temporare majore și 5.662 de vizitatori cu nevoi speciale.

Bugetul anului 2023 – „Pentru fiecare 1 leu primit de la bugetul de stat, am mai adus încă 1,326 lei din venituri proprii! Veniturile proprii sunt extrem de importante pentru noi, deoarece subvenția asigură doar 18% din cheltuielile cu bunuri și servicii”, scriu reprezentanții. Veniturile proprii au provenit din: bilete pentru vizitarea muzeului sau/și participarea la activitățile organizate de noi; vânzările din magazinul de suveniruri al muzeului; prestări de servicii de cercetare (analize de laborator, studii de impact asupra mediului etc.); sponsorizări primite și accesarea de fonduri europene.

Realizări – anul trecut, muzeul a instalat rampele de acces pe toate cele 3 nivele, pentru utilizatorii de scaun rulant. De asemenea, instituția a continuat programul „Orele liniștite la Antipa” și a reușit să desfășoare 23 de ediții, cu 5 mai multe față de anul 2022. „Orele liniștite la Antipa” reprezintă un program special de vizitare a Muzeului, în zilele de luni (când muzeul este în mod normal închis pentru publicul general), pentru vizitatorii cu deficiențe senzoriale asociate diferitelor tipuri de diagnostic.

Muzeul a continuat și programul „Descoperă”, care a cuprins 41 de ateliere la care au participat 447 copii și tineri cu cerințe educaționale speciale, de două ori mai multe față de 2022, și de care s-au bucurat alți peste 200 de participanți, comparativ cu anul precedent. Pe timpul verii, a continuat cele două programe educaționale incluzive legate de expoziția temporară de fluturi exotici:

•           „Ora liniștită în sera de fluturi” a fost derulat ca program special de vizitare a expoziției de fluturi tropicali vii, la care au participat 365 de persoane cu dizabilități și însoțitorii lor pe parcursul celor 6 ediții organizate în vara 2023;

•           atelierele educaționale incluzive „Descoperă fluturii exotici” au avut în total un număr de 81 de participanți.

În 2023, muzeul a finalizat proiectul „Atinge-mă Umbră!” și „am redefinit modul în care publicul se poate comporta în muzeu în relație cu obiectele expuse. Obiectele de patrimoniu din Muzeul Antipa, ca în orice alt muzeu, trebuie protejate, astfel încât atingerea lor de către vizitatori este explicit interzisă”, mai arată instituția. „Muzeul Antipa prin acest proiect co-finanțat de AFCN propune vizitatorilor o soluție inovativă prin punerea la dispoziție pentru vizitatori a 9 exponate interactive care POT fi atinse („umbre”), cu care vizitatorii pot interacționa fără restricție. Proiectul a avut ca parteneri Fundația Cărturești și Agenția Fish&Bricks și a beneficiat de suportul financiar al MOL România.”

A fost lansată aplicația Touch My Hair – aplicația de Augmented Reality a Muzeului pentru cele 9 exponate interactive, augmentate cu ajutorul aplicației de AR, care poate fi descărcată gratuit din Google Store și App Store. Informațiile de care dispun în prezent arată că exponatele interactive și aplicația care le însoțește reprezintă o premieră națională.

Cercetare științifică și colecții

Cei 15 cercetători ai muzeului formează unul dintre cele mai importante colective de studiu în domeniul zoologiei din România. Această echipă a desfășurat activități de cercetare și dezvoltare a patrimoniului, în cadrul a două proiecte din planul anual de activități al Muzeului: „Evaluarea diversității taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale” și „ Dezvoltarea patrimoniului ştiinţific muzeal prin cercetarea de teren„. „Scopul cercetărilor efectuate a fost acela de a aduce contribuții importante la cunoașterea fundamentală atât a biodiversității României, cât și a celei mondiale, precum și de a îmbogăţi colecţiile Muzeului cu material biologic valoros atât din punct de vedere ştiinţific cât şi patrimonial. Rezultatele obținute au contribuit atât la completarea documentării științifice a patrimoniului deținut deja de muzeu, cât și la dezvoltarea colecțiilor științifice ale muzeului. De asemenea, aceste rezultate au stat la baza elaborării și publicării unor lucrări științifice în reviste internaționale de prestigiu”, mai arată comunicatul de presă al muzeului.

Muzeul se implică și în desfășurarea de proiecte cu finanțare extrabugetară. Cele mai importante două astfel de proiecte au fost:

•           Proiectul „Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România şi raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE„, finanțat din fonduri europene în cadrul Programului POIM/178/4/1/ Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate. Coordonatorul acestui proiect a fost Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar Muzeul a fost partener alături de alte 10 instituții de profil. Acest proiect a început în anul 2019, finalizându-se în decembrie 2023. Responsabilitatea Muzeului în cadrul acestui proiect a fost să studieze și să evalueze starea de conservare a speciilor de nevertebrate de interes comunitar (protejate la nivelul întregii Uniuni Europene) întâlnite pe teritoriul României.

•           Proiectul „Implementarea măsurilor necesare pentru revizuirea planului de management și promovarea Parcului Natural Lunca Mureșului și ariile protejate conexe„, finanțat tot din fonduri europene, în care Muzeul a desfășurat în perioada februarie-septembrie 2023 studii de inventariere și evaluare a stării de conservare a speciilor de interes comunitar şi naţional de micromamifere și nevertebrate din Parcul Natural Lunca Mureşului.

Ca activitate editorială, muzeul a editat, publicat și tipărit volumul 66 (numerele 1 și 2) al revistei Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa”, care cuprinde un număr total de 21 de lucrări științifice.

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” administrează un patrimoniu științific de aproape 2 milioane de bunuri, prezente în expoziția permanentă și în cele 26 de spații de depozitare. În anul 2023, alte 3.620 de exemplare s-au adăugat colecțiilor științifice în urma cercetărilor specialiștilor. Un număr de 3.937 piese cu valoare științifică, documentară și memorială sunt înscrise în Europeana, patrimoniul digital al Europei. 

Ultimele articole