Search

Vizitarea, folosirea sau comandarea produselor vizualizate pe website-ul www.arthood.ro, precum și accesarea conținutul editorial, implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a website-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor.

www.arthood.ro este administrat de Ungureanu Mircea-Adrian Intreprindere Individuala, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. F27 /850/2019, CUI 41645730.

Ne rezervam dreptul de a efectua modificări ale Termenilor și Condițiilor, precum și orice modificări privind website-ului www.arthood.ro, fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Obligațiile dumneavoastră de înregistrare:

Pentru a putea cumpăra produsele prezente pe www.arthood.ro, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website-ul nostru.

În utilizarea serviciului, declarați și sunteți de acord că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră.

În situația în care considerăm că această obligație nu a fost respectată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca  accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără o notificare prealabilă.

Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conținut al website-ului www.arthood.ro, incluzând texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, reprezintă proprietatea Ungureanu Mircea-Adrian Intreprindere Individuala sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe website-ul www.arthood.ro sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală, ne puteți contacta la adresa de e-mail contact@arthood.ro

Politica de confidențialitate

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plațile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/200, clienții noștri au următoarele drepturi:

1)  Dreptul la informare (art.12);

2)  Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date;

3)  Dreptul la intervenție (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, urmatoarele:

a)  rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;

b)  transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

c)  notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) si b).

4)  Dreptul la opoziție (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări;

5)  Dreptul de a se adresa justiției (art.18) – dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate;

6)  Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Responsabilități privind produsele

Ungureanu Mircea-Adrian Intreprindere Individuala nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi facută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui magazin online, în alte scopuri decât cele menționate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispozițiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii vă rugăm să vizitați secțiunea “Schimb/Returnare produs “

Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest website, utilizatorul a luat la cunostință asupra faptului că legile naționale vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și Ungureanu Mircea-Adrian Intreprindere Individuala. În cazul unor eventuale conflicte între Ungureanu Mircea-Adrian Intreprindere Individuala și clienții săi se va încerca rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni Condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu Termenii și Condițiile, clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din utilizarea www.arthood.ro.